За контакти

  • София, П.К. 1113
  • Ул. Ак. Никола Обрешков № 6

 

Тел. / Факс:
+ 359 2 971 14 35
  + 359 2 971 14 43
  + 359 2 971 14 47
E-mai:
hotelrai@dir.bg